Feiten Eigen Introductie

Feiten Eigen Introductie

Over ontgroeningen bestaan in de samenleving verschillende verhalen, de een net wat wilder dan de ander. Maar over het algemeen zijn deze grotendeels gestoeld op wat men ‘van horen zeggen’ heeft. Achteraf zal, in bijna alle gevallen, blijken dat niemand spijt heeft van de keuze om lid te worden van onze vereniging.

Een Eigen Introductie is een tijd waarin je in sneltreinvaart kennis maakt met de vereniging, haar tradities en gewoontes en de normen en waarden die leven binnen de vereniging. Daarnaast moet een Eigen Introductie zorgen voor een hechte onderlinge band, aangezien de mensen die deel nemen de toekomst van de vereniging zijn. Er wordt vanzelfsprekend niet veel naar buiten gebracht over de Eigen Introductie, daar het mysterieuze en spannende juist bijdraagt aan het karakter ervan. Het is natuurlijk een intensieve en soms vermoeiende tijd, maar het is absoluut geen periode die gebaseerd is op stelselmatige vernedering. De hele Eigen Introductie moet jou juist de aspecten van het lidmaatschap bijbrengen. Wilde verhalen zoals ‘breken om later opnieuw op te bouwen’ zijn verouderd en passen niet bij het karakter van onze vereniging.

Dat de Eigen Introductie aan strenge controle onderhevig is, blijkt eens te meer uit het feit dat de hele introductie mede onder controle staat van de Radboud Universiteit. In overleg zijn er afspraken gemaakt die moeten bijdragen aan een incidentloos en perfect verloop van de Eigen Introductie. Daarnaast zijn er verschillende commissies binnen de vereniging, met de nodige ervaring, die al maanden bezig zijn met de voorbereiding van deze periode. Er zullen gedurende de Eigen Introductie altijd commissieleden zijn die je bijstaan tijdens het verloop van deze periode.

Het belangrijkste is en blijft dat een studententijd niet volledig is zonder lid te worden van een studentenvereniging. Lid worden bij de N.S.V. Ovum Novum is zonder twijfel een unieke ervaring, die zich ongetwijfeld terug zal betalen gedurende je lidmaatschap en je verdere leven. De vraag is derhalve: wil jij je de kans op een geweldige studententijd laten ontnemen door vooroordelen?