Studie

Zorgen dat je je studie op tijd haalt, om te voorkomen dat je voor financiële consequenties komt te staan, staat bij veel studenten bovenaan hun prioriteitenlijstje. N.S.V. Ovum Novum helpt je hierbij! Door middel van het "Studievriendelijkheidsplan" doen wij er alles aan om te zorgen dat jij je studie binnen de aangewezen termijn afrondt.

Het plan omvat een verenigingsbreed pakket aan maatregelen. Zo worden er tijdens tentamenperiodes voor leden ruimtes ingericht in de sociëteit om te studeren en organiseren we studie- en loopbaangerelateerde activiteiten zoals cursussen, trainingen, workshops, lezingen en symposia.

Tevens krijg je in je eerste jaar lidmaatschap een mentor aangewezen die je studievoortgang in de gaten houdt. Deze mentor kan je dan ook koppelen aan een iemand die al verder is in dezelfde studie. Op deze manier helpen Ovianen elkaar verder in hun studie.

Sinds dit jaar heeft Ovum ook een samenwerking met Dominus Cursus. Het is vanaf nu ook mogelijk om een tentamentraining te volgen op onze eigen sociëteit. Zo kun je in je vertrouwde omgeving ook aan je studiekennis werken.

Bekijk hieronder de aflevering van Campus in Beeld over het studievriendelijkheidsplan. Op deze pagina vertellen reünisten wat ze aan hun lidmaatschap hebben gehad!